Online poradňa

S otázkami zdravotného a odborného charakteru v priebehu UGO Očisty (8.10. - 27.10.2019) sa neváhajte obrátiť na výživových špecialistov Wellnessia pod vedením Moniky Divišovej. Odpovedia vám, len čo to bude možné, najneskôr do 24 hodín.

Otázky technického charakteru (nákup, vyzdvihovanie UGO Očisty), zmeny zloženia balíčka atď. smerujte na info@ugoocista.sk.

 

 

Poučenie v programe UGO Očista

Zloženie UGO Očisty

Prijímame platobné karty

UGO Očista - preverené odborníkmi

Wellnesia - zdraví nás baví

GoPay
Podľa zákona o používaní ERP je predávajúci povinný vyhotoviť pokladničný doklad k prijatej tržbe v elektronickej registračnej pokladnici, ktorý sa zároveň zaeviduje v systéme e-kasa. V prípade, ak predávajúci nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať prijatú tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a zaslať ju do systému e-kasa najneskôr do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.