Odborná rada

Na vytvorení celého programu UGO Očistný pôst, receptúrach drinkov aj príprave jedálnička sa podieľala odborná rada zložená z trojice výživových matadorov, ktorí majú skúsenosti z medicíny, biochémie aj výživy.

 

MUDr. Ondřej Nývlt

lekár a prezident Aliancie výživových poradcov ČR, odborný garant programu

Odborným garantom tohtoročného UGO Očistného pôstu je prezident Aliancie výživových poradcov ČR. Ako lekár pracoval na kardiochirurgickom oddelení v pražskom IKEM, pre farmaceutické firmy a výskumy a prednáša na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach, prednáša na kurzoch pre výživových poradcov a hosťuje na odborných konferenciách.

 

Bc. Monika Divišová

poradkyňa  pre výživu, lektorka, wellbeing koučka a majiteľka spoločnosti Wellnessia, spoluatorka kuchárky Restart jídelníček: Zdravé jídlo 2× denně

Prináša praktickú aplikáciu zdravej výživy do každodenného života prostredníctvom seminárov, workshopov, nutričného koučingu a on-line vzdelávania. Jej prístup ku zdraviu je veľmi celostný a do svojej práce zahŕňa tiež psychiku a pohyb. Monika je oporou značky UGO od samého začiatku.

 

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

zakladateľ prvej školy pre výživových poradcov v ČR a propagátor fitness a zdravej výživy

Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, ako vedúci výskumný a vývojový pracovník pôsobil na špičkových pracoviskách chemického a potravinárskeho priemyslu a v roku 2004 založil prvú školu pre výživových poradcov v ČR. Takmer pol storočia sa venuje športovej a dietologickej publicistike, lektoroval rad odborných publikácií a prednášal na 1. Lekárskej fakulte UK v Prahe, Masarykovej univerzite a VŠ Palestra. Je poradcom Lekárskej komisie Českého olympijského výboru a veľa času venoval usilovnej propagácii fitness a zdravej výživy v médiách.

 

Poučenie a všeobecné obchodné podmienky

Podmienky spracúvania osobných údajov

Zloženie UGO Očistného pôstu

Prijímame platobné karty

GoPay
Podľa zákona o používaní ERP je predávajúci povinný vyhotoviť pokladničný doklad k prijatej tržbe v elektronickej registračnej pokladnici, ktorý sa zároveň zaeviduje v systéme e-kasa. V prípade, ak predávajúci nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať prijatú tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a zaslať ju do systému e-kasa najneskôr do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.